شکایت سرمایه گذار شهرزاد

شکایت تهیه کننده شهرزاد

ادامه سریال شهرزاد در هاله ای از ابهام قرار گرفت

شکایت تهیه کننده شهرزاد

محمد هادی رضوی سرمایه گذار سریال شهرزاد ضمن حضور درغرفه خبرگزاری تسنیم در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با اشاره به حواشی جدید این سریال گفت:

متاسفانه عوامل سریال شهرزاد من را که حدود 60 درصد از سهام شهرزاد را در اختیار دارم کنار گذاشته اند و برای خود اسپانسر گرفته اند!!

شکایت تهیه کننده شهرزاد

شکایت سرمایه گذار شهرزاد

وی ادامه داد:

مدارک لازم جهت ارایه به سازمان سینمایی و ثبت شکایت از عوامل این سریال جمع آوری شده است و من امروز(دوشنبه 17  آبان ماه) برای ثبت شکایت به سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی مراجعه خواهم کرد. سازمان سینمایی پس از بررسی مدارک من به احتمال بسیار پروانه ساخت شهرزاد را باطل خواهد کرد.

دانلود آهنگ